Recursos

DOMAR ten á súa disposición os laboratorios de investigación das sete universidades participantes e do Instituto de Investigacións Mariñas – CSIC e os laboratorios costeiros da Coruña e Vigo do Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía.

Universidade de Vigo

Ademais das escolas e facultades, conta con centros propios de investigación que dan soporte ás actividades de I+D e de transferencia de tecnoloxía aos estudantes do programa; estes son:

Universidade de Santiago de Compostela
Universidade da Coruña
Universidade de Aveiro
Universidade de Minho
i3n
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
citab
regia-douro
Universidade de Porto
Instituto de Investigacións Mariñas

Pertencente ao Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) está adscrito a tres áreas científico-técnicas: Recursos Naturais e Ciencia, Tecnoloxía de Alimentos e Ciencias Agrarias, estruturándose en catro departamentos – Oceanografía, Recursos e Ecoloxía Mariña, Biotecnoloxía e Acuicultura, e Tecnoloxía dos Alimentos. Algúns dos investigadores do IIM, levan participando na docencia dos másteres e doutoramentos das universidades que conforman a agrupación de Campus do Mar dende hai anos.

iim
Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC)

O Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), dependente do Ministerio de Ciencia e Innovación, ten como misión a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico, incluída a transferencia de coñecementos sobre o mar e os seus recursos. A investigación do IEO-CSIC diversificouse para poder dar resposta ás necesidades da sociedade dun aproveitamento racional do mar e a conservación do medio ambiente mariño, continuando así co seu labor de asesoramento á Administración Pública e representación de España na maioría dos organismos científicos e tecnolóxicos internacionais relacionados co mar e os seus recursos. Para levar a cabo a súa misión conta como principais infraestruturas nove centros oceanográficos, con implantacións en todas as demarcacións marítimas, cinco plantas de experimentación de cultivos mariños, 12 estacións mareográficas, unha estación receptora de imaxes de satélite e unha flota integrada por cinco buques oceanográficos e outras embarcacións menores.

Posúa dous centros oceanográficos en Galicia: o de Vigo, fundado en 1917, e o da Coruña, creado en 1968, aínda que as campañas oceanográficas da área de influencia deste centro datan de 1916. As e os investigadores de ambos centros oceanográficos participan dende hai anos na docencia dos mestrados e doutoramentos das universidades que conforman esta agrupación e dirixiron teses de doutoramento de estudantado rexistrado en universidades españolas e portuguesas e outras universidades europeas.

X