Cursos

DOMAR ofrece cursos de Formación Avanzada (CFA) e Formación Transversal (CFT), incluídos na matrícula do programa de 14 ECTS que se impartirán ao longo do período de tese. O alumno deberá xustificar, ao final do período de tese, que superou un mínimo de 350 horas (14 ECTS) de actividades formativas, das cales 8 ECTS deben ser CFA de DOMAR e o resto poden ser CFA e CFT e/ou cursos de formación complementarios con nivel equivalente aos CFA ou CFT (impartidos por doutores e de duración equivalente).

 

A oferta de cursos DOMAR é bianual e cobre materias das 4 orientacións deste programa. Cada ano ofreceranse unha serie de Cursos de Formación Avanzada e Transversal en función da temática das teses en curso e das propostas de doutorados e directores.

Formación avanzada

Código Título Coordinadores Email Institución organizadora ECTS Datas do programa Máis información
CFA.1.1.2021 Earth’s climate and its past, present, and future changes Gianluca Marino gianluca.marino@uvigo.es UVIGO 4 3,9,10,16 December 2021 and 12-14-18-20-24-25-26 January 2022 CFA.1.1.2021_22
CFA.1.2.2021 Effects of Global Change in Biogeochemical Cycles
João Serodio
Carmen G. Castro (IIM-CSIC)
jserodio@ua.pt
cgcastro@iim.csic.es
UAVEIRO 4 19-23 September 2022 CFA.1.2.2021_22
CFA.2.1.2021 Cryobiology and Thermal Ecology Estefanía Paredes eparedes@uvigo.es UVIGO 4 16-19 November 2021 CFA.2.1.2021_22
CFA.2.2.2021 Seguimiento y monitorización del estado sanitario en acuicultura y poblaciones naturales Carlos Pereira carlos.pereira@usc.es USC 4 10-13 May 2022 CFA.2.2.2021_22
CFA.3.1.2021 Gestión de las empresas marítimas y pesqueras Carmen Ruiz Hidalgo cruiz@uvigo.es UVIGO 4 2,3,4,7,8,9 and 10 March 2022 CFA.3.1.2021_22
CFA.3.2.2021 Marine and Coastal Ecosystem services From Mapping to Modelling Edna Cabecinha edna@utad.pt UTAD 4 Pending update CFA.3.2.2021_22

Formación transversal

Código Título Coordinadores Email Institución organizadora ECTS Datas do programa Máis información
CFT.1.2021 Introducción al modelado matemático Eva Balsa-Canto ebalsa@iim.csic.es IIM-CSIC 1 31 January, 1 February CFT.1.2021_22
CFT.2.2021 Experimental Design and Analysis of Multivariate Data Victor Quintino victor.quintino@ua.pt UAVEIRO 2 Por problemas de agenda se impartirá el próximo curso
CFT.3.2021 Remote sensing principles. Applications to the monitoring of oceans and coasts Verónica Santalla veronica@uvigo.es UVIGO 2 6-11 June 2022 CFT.3.2021_22
CFT.4.2021 Seminar on Scientific Writing Henrique Queiroga henrique.queiroga@ua.pt UAVEIRO 1 4-5 July CFT.4.2021_22
X