Cursos

DOMAR ofrece cursos de Formación Avanzada (CFA) e Formación Transversal (CFT), incluídos na matrícula do programa de 14 ECTS que se impartirán ao longo do período de tese. O alumno deberá xustificar, ao final do período de tese, que superou un mínimo de 350 horas (14 ECTS) de actividades formativas, das cales 8 ECTS deben ser CFA de DOMAR e o resto poden ser CFA e CFT e/ou cursos de formación complementarios con nivel equivalente aos CFA ou CFT (impartidos por doutores e de duración equivalente).

 

A oferta de cursos DOMAR é bianual e cobre materias das 4 orientacións deste programa. Cada ano ofreceranse unha serie de Cursos de Formación Avanzada e Transversal en función da temática das teses en curso e das propostas de doutorados e directores.

Formación avanzada

Code Title Coordinators Email Organising institution ECTS Schedule dates More information
CFA.1.1.2022 Observing and modelling oceanic systems Jesús Dubert
Julio Martín Herrero
jdubert@ua.pt
julio@gts.uvigo.es
UAVEIRO
UVIGO
4 26-29 June 2023 CFA.1.1.2022_23
CFA.2.1.2022 New trends in aquaculture biotechnology research José Luis Soengas
Carlos Pereira Dopazo
jsoengas@uvigo.es
carlos.pereira@usc.es
UVIGO
USC
4 17-21 April 2023 CFA.2.1.2022_23
CFA.3.1.2022 Marine and coastal ecosystem services from mapping to modelling Edna Cabecinha
Ferdinando Villa
edna@utad.pt
ferdinando.villa@bc3research.org
UTAD
BC3
4 14-16 November 2022 CFA.3.1.2022_23
CFA.3.2.2022 Global governance of the oceans Laura Movilla Pateiro lauramovilla@uvigo.es UVIGO 4 6-10 March 2023 CFA.3.2.2022_23
CFA.4.1.2022 Eficiencia energética y energías renovables en el sector marítimo Camilo Carrillo carrillo@uvigo.es UVIGO 4 24, 26, 27 April & 2, 3 May 2023 CFA.4.1.2022_23

Formación transversal

Code Title Coordinators Email Organising institution ECTS Schedule dates More information
CFT.1.2022 Experimental design and analysis of multivariate data Victor Quintino victor.quintino@ua.pt UAVEIRO 3 16-20 January 2023 CFT.1.2022_23
CFT.2.2022 Scientific Culture, Ocean Literacy and Engagement with Society José Pintado Valverde pintado@iim.csic.es IIM-CSIC 2 22-26 & 29 May 2023 CFT.2.2022_23
CFT.3.2022 Seminar on Scientific writing Henrique Queiroga henrique.queiroga@ua.pt UAVEIRO 1 3-4 July 2023 CFT.3.2022_23
CFT.4.2022 Omic Technologies: Variant Calling Using Sequencing Data David Posada dposada@uvigo.es UVIGO 1 28-29 September 2023 CFT.4.2022_23
X