Author: domar

Investigadores dos Centros Oceanográficos de Vigo, Málaga e Cádiz do Instituto Español de Oceanografía (IEO, do CSIC) avaliaron a incidencia de microplásticos no contido estomacal de dúas especies de peixes de augas profundas: o talismán (Alepocephalus bairdii) e o granadeiro (Coryphaenoides rupestris), dúas especies de interese comercial...

Debido á presión que provocan diversas actividades humanas e co obxectivo de mellorar a súa xestión e conservación, nas últimas décadas, numerosos estudos estanse a centrar nas praderías mariñas do xénero Zostera ou Posidonia, que conforman ecosistemas moi relevantes na franxa intermareal e infralitoral das...

X