Author: domar

Nun escenario de progresivo incremento da poboación mundial, investigadores e investigadoras de universidades e institucións científicas de EEUU, España, Australia, Xapón, Islandia, Filipinas e Reino Unido sinalan, nun artigo publicado hoxe en Nature, que aínda que o cambio climático porá a proba a capacidade dos océanos de...

ContentYou Can Convert Ethereum to Dollar at OnceWhat was the lowest price for Ethereum?ETH to USD ConverterSmart trading terminal and crypto trading bots Read more about 1 etherium to usd here. And, with regard to the underlying technology, many traders find it even more interesting than...

O proxecto BIOCENPLAS, acrónimo de Biorrefinería centralizada para a valorización de efluentes do sector transformador de peixe en forma de bioplásticos,  ten como finalidade aproveitar os residuos orgánicos (tanto sólidos como líquidos) que xenera a industria transformadora da pesca para obter bioplásticos, concretamente polihidroxialcanoatos (PHA). Está liderado por ANFACO-CECOPESCA, mirou...

Technological development deeply constrains our perception of marine environments and ecosystems. The main objective of the MARTECH Workshop is to share information and points of view on cutting-edge research in several fields of MARine TECHnology. MarTech is an internationally renewed venue for dissemination of marine...

X