CALLS

Calls 2019 – 20

PREDOCTORAL SCHOLARSHIPS

UNIVERSIDADE DE VIGO

Coming soon…

XUNTA DE GALICIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Coming soon…

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Coming soon…

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
OTHER ENTITIES

Becas Fulbright de Ampliación de Estudios en Estados Unidos para titulados superiores en cualquier campo de estudio, curso 2020-2021

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos anuncia la convocatoria de un número previsto de 25 becas para que titulados superiores españoles puedan cursar estudios de Master’s o Ph.D. en universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina. 

 

Plazo de recepción de solicitudes: 11 de abril de 2019

Más información

POSTDOCTORAL SCHOLARSHIPS

UNIVERSIDADE DE VIGO

Coming soon…

XUNTA DE GALICIA

Axudas á etapa posdoutoral da Xunta de Galicia

40 axudas da modalidade A  para o financiamento dun contrato de dous anos de duración para a realización de estadías no estranxeiro e un contrao de retorno dun ano de duración na Comunidade Autónoma de Galicia. O importe máximo de cada axuda é de 49.900 euros anuais con contías variables en función do destino dos dous primeiros anos de estadía conforme ao artigo 3 do Anexo I da convocatoria.

Plazo de recepción de solicitudes: 15 de julio de 2019

Máis información

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Coming soon…

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Coming soon…

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

Coming soon…

MARIE CURIE RESEARCH FELLOWSHIP

Axudas individuais do Programa Marie S. Curie

 

  • Perfil do personal investigador susceptible de obter a axuda: doutor, ou catro anos de experiencia demostrable en tarefas de investigación e que cumpra a regra de mobilidade (ver a continuación).
  • Axuda: contrato de traballo (importe según pais e circunstancias familiares, en España ao redor de 5.2000 euros/mes de custo) e cartos para investigación (800 euros/mes).
  • Solicitude: 10 páxinas máximo de memoria, sen contar CV e posibles anexos. Preséntase de forma conxunta entidade+persoa
  • Modalidades:
    • Estándar: duración entre 12 e 24 meses, contrato nunha entidade europea. O personal investigador pode ser de calquera nacionalidade pero non pode ter traballado ou vivido máis de 12 meses dos últimos 36 no país da entidade na que vai ser contratado (regra de mobilidade).
    • Global: duración entre 24 e 36 meses, contrato de entre 12 e 24 meses nunha entidade de fóra de Europa (fase outgoing) e 12 meses de volta a unha entidade europea. O personal investigador deberá ter nacionalidade europea (ou levar moito tempo vivindo en Europa), pero non pode ter traballado ou vivido máis de 12 meses dos últimos 36 no país de fora de Europa no que vai ser contratado na fase “outgoing” (regra de mobilidade).

 

Plazo de recepción de solicitudes: 11 de setembro de 2019

Máis información

OTHER ENTITIES

Becas Fundación Alfonso Martín Escudero de investigación en universidades o centros en el extranjero 2019

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 30 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas:

• Agricultura y ganadería
• Ciencias del mar
• Ciencias de la salud
• Tecnología de alimentos

Plazo de recepción de solicitudes: 6 de mayo de 2019

Más información

Becas Fundación Ramón Areces para Estudios Postdoctorales. XXXI Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias de la Vida y de la Materia

Becas a doctores jóvenes para que amplíen sus estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero.

Plazo de recepción de solicitudes: 31 de marzo de 2019

Más información

Fundación BBVA

Becas Leonardo a investigadores y creadores culturales

Plazo de recepción de solicitudes: 15 de marzo de 2019

http://campusdomar.gal/job/becas-leonardo-a-investigadores-y-creadores-culturales/

MOBILITY FELLOWSHIPS

UNIVERSIDADE DE VIGO

Coming soon…

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Coming soon…

ERASMUS+

Coming soon…

OTHER ENTITIES

Becas de movilidad de la Fundación Carolina para profesores e investigadores portugueses

Becas de movilidad para profesores e investigadores portugueses especialistas en materia de Educación, Ingeniería o Medio Ambiente, que acrediten la necesidad de trasladarse a España para completar su formación, actualizar su nivel de conocimientos, establecer lazos con otros equipos de su especialidad o reunir la información necesaria para los estudios o investigaciones que estén llevando a cabo. 

 

Plazo de recepción de solicitudes: 4 de abril de 2019

Más información

 

 

POGO-SCOR Visiting Fellowships

POGO-SCOR Visiting Fellowships for citizens of developing countries or economies in transition

Plazo de recepción de solicitudes: 30 de abril de 2019

Más información

Calls 2018 – 19

Lista provisional de becas concedidas y denegadas de la 2ª convocatoria de becas de estadías de Campus do Mar (2ª fase)

Alegacionesns hasta el 19 de deciembre

Puede consultarlo en https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/20560

Calls 2017 – 18

PREDOCTORAL SCHOLARSHIPS

SCHOLARSHIPS FOR RESEARCH STAYS FOR DOMAR DOCTORAL STUDENTS

Rectoral Resolution of February 23, 2018 by which Campus de Mar Fellowships are awarded, aimed at doctoral students enrolled in the DOMAR program for stays in universities and foreign R & D institutions of international reference during the year 2018.

 

All the information in the following PDF document: Call for tenders of Campus do Mar 17-18

CALL FOR PREDOCTORAL SCHOLARSHIPS 2018

On February 6, 2018, the Official Gazette of Galicia published the call for support for the predoctoral stage in the universities of the University System of Galicia for the financial year 2018.
The bases of the call and the procedure for the presentation of candidatures can be consulted in the following LINK.

SCHOLARSHIPS FOR TRAINING UNIVERSITY TEACHERS (FPU)

Description

Granting of aids for predoctoral contracts for the realization of doctoral theses, in Spanish Universities.

Intended for research training in doctoral programs to achieve the title of Doctor and the acquisition of university teaching skills in any area of scientific knowledge, which facilitate the future incorporation of beneficiaries into the Spanish system of higher education, and scientific investigation.

 

Application deadline

From December 13, 2017

Until December 29, 2017 at 14:00

 

Link to the call

www.mecd.gob.es

 

Download file of the call HERE

PREDOCTORAL SCHOLARSHIPS OF LA CAIXA (2017)

Opening of La Caixa postgraduate fellowships that allow to perform the dissertation in the CSIC.

 

In particular, two modalities:

 

A) Doctorates at universities or research centers in Spain (WEB)

20 scholarships to pursue a doctorate in Spanish research centers.

– The deadline for submitting applications is until February 27, 2018.

– Attached are the Bases of the program and a Summary information sheet of the call.

 

B) Program INPhINIT (WEB):

INPhINIT is a new doctoral scholarship program designed to incorporate young international researchers in the fields of technology, engineering, physics, mathematics, health sciences and life into the best Spanish research centers.

– INPhINIT selects 57 young researchers of all nationalities, who are offered a 3-year work contract for the completion of the doctorate in the centers accredited with the Severo Ochoa or María de Maeztu badges. In order to be admitted, candidates must meet the requirements in accordance with the conditions for admission of Marie Skłodowska-Curie shares.

– Attached are the Bases of the program and an information sheet (both in Spanish and English) summary of the call.

– INPhINIThe collaborates with the best research centres in Spain, which will host scholars from INPhINIT in one of its doctoral programs.We are working on the preparation of a pdf file with opportunities in the CSIC centres.Anyway, you can consult the offer of pre-doctoral positions published by the research centres of INPhINIT and details of each position.

– The deadline for submitting applications is until February 1, 2018.

NEW CALL FOR PREDOCTORAL XUNTA SCHOLARSHIPS

Important notice: internal deadline for sending the preload codes ends on Monday July 3, 2017

 

For more information and to send the codes, click on the following links according to the university:

Portal Uvigo

Portal USC

 

We also attach the archives with the calls in several languages:

Predoctoral Xunta Scholarships (Spanish)

Predoctoral Xunta Scholarships (Galician)

Predoctoral Xunta Scholarships (Portuguese)

POSTDOCTORAL SCHOLARSHIPS

Job offer in marine environment forecasting

All the information in the following PDF:

Job Offer in marine forecasting

SECOND CALL FOR THE PROGRAM COFUND BEST

In this call, which will be open until April 30, 12 places are available for 2-year contracts at the Institute of Bioengineering of Catalonia (IBEC).

We would be very grateful if you could spread this opportunity among your institutions or networks. Below you can find an e-mail that can be used for this dissemination.

More information at: postdocs.ibecbarcelona.eu

RAMÓN Y CAJAL AND JUAN DE LA CIERVA - 2017 CALL FOR MINECO HUMAN RESOURCES

Ramón y Cajal and Juan de la Cierva. The 2017 call for MINECO human resources has just been published: https://goo.gl/3PpWWM

 

Deadlines are:

RyC: 14/12/2017-16/01/2018

JdC-F:  21/12/2017-18/01/2017

JdC-I: 20/12/2017-17/01/2018

STOCKHOLM UNIVERSITY OFFERS

MOBILITY FELLOWSHIPS

2nd call for tenders of Campus do Mar stays, for students of Doutoramento enrolled, no DOMAR program

The purpose of the stock exchange is to facilitate the stay of doctoral students of the DOMAR Program in universities and research centers of recognized international prestige to improve their training, and additionally, establish new academic and research links, or strengthen existing ones, between institutions of the Campus del Mar and those of destination.

 

This call will be open until 31-07-2018.

 

2nd call for tenders of Campus do Mar stays, for students of Doutoramento enrolled, no DOMAR program

NEW 2018 CALL FOR MOBILITY FELLOWSHIPS FOR TEACHERS AND RESEARCH STAFF

The 2018 call for grants for mobility fellowships for teachers and senior research staff in foreign centers, including the Salvador de Madariaga program and the one for young doctors, were published on the website of the Ministry of Education, Culture and Sports. You can consult the call, requirements, deadlines for submitting applications and other related information in the following links:

Salvador de Madariaga

José Castillejo

2017 Scholarships to conduct research stays for doctoral students of the DOMAR program
2016 Scholarships to conduct research stays for doctoral students of the DOMAR program
II Call for Erasmus + Scholarships for students of doctorate with associated countries 2017

Call for Erasmus + student studies for doctoral students with associated countries (China and Cabo Verde)

26/10/2017. Bases of the call. The deadline for the call is open on November 17, 2017.

Annex I: Application form (Through virtual secretary – Forms and Inquiries)

Call for Erasmus + Scholarships for students of doctorate with associated countries 2017

Call for Erasmus + student studies for doctoral students with associated countries (China and Cabo Verde).

19/01/2017. Bases of the call The deadline for applications is open on February 10, 2017.

Annex I: Application form (Through virtual secretary – Forms and Inquiries)

Annex II: Criteria of evaluation

Annex III: Lines of research

Annex IV: Language certificates

Info-day : Information for applicants and selected.

15/02/2017. Provisional list of admitted and excluded applications

08/03/2017. Definitive list of admitted and excluded applications

08/03/2017. Provisional list of selected

14/03/2017. Definite list of selected

Erasmus call + Studies for doctoral students with China 2016
X