Calls

Convocatorias 2019 – 20

Ayudas predoctorales

UNIVERSIDADE DE VIGO

Resolución reitoral de 30 de xaneiro de 2020 pola que se convoca 1 bolsa Iberoamérica-Santander Investigación para o curso 2020-21.

 

O formulario de solicitude en liña atoparase na Secretaría Virtual (formularios e enquisas) da Universidade de Vigo. As persoas candidatas deberán imprimir unha copia da solicitude e presentala asinada, xunto coa documentación requirida, nos rexistros da Universidade de Vigo ou en calquera
dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e remata o 28 de febreiro de 2020.

Máis información: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/461

XUNTA DE GALICIA

Próximamente…

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Próximamente…

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)

 

Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales, en Universidades Españolas. Son ayudas destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias docentes universitarias, en cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de estas personas al sistema español de educación superior, y de investigación científica.

 

Más información.

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

Próximamente…

OTRAS ENTIDADES

Programa de becas de doctorado INPhINIT ”la Caixa”.

Becas INPhINIT Incoming

35 becas de doctorado para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, para la realización de estudios de doctorado en los centros españoles acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unidades portuguesas calificadas como “excelentes” o “excepcionales” por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM: ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y matemáticas.

Cierre de la convocatoria: 4 de febrero de 2020
Más información:  Becas La Caixa Incoming

Becas INPhINIT Retaining

30 becas de doctorado para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades para llevar a cabo estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o centro de investigación de España o Portugal.

Los candidatos deben haber residido o llevado a cabo su actividad principal en el mismo país, ya sea España o Portugal, más de 12 meses en los últimos 3 años.

Cierre de la convocatoria: 26 de febrero de 2020
Más información:  Becas La Caixa Retaining

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2020

La Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales concedidas por la Fundación BBVA están destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales de entre 30 y 45 años que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, desarrollen un proyecto marcadamente personal e innovador en el correspondiente ámbito de especialización o actividad en las siguientes áreas:

 • Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas)
 • Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra
 • Biomedicina
 • Tecnologías de la Información y la Comunicación
 • Ingenierías y Arquitectura
 • Economía y Ciencias Sociales
 • Comunicación y Ciencias de la Información
 • Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, Historia, Estética y Musicología)
 • Artes Plásticas y Arte Digital
 • Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera
 • Creación Literaria y Artes Escénicas

Fecha límite de recepción de candidaturas: 18 de marzo de 2020, a las 19:00 h (hora peninsular española)

Para cualquier consulta, puede escribir a: becas-leonardo@fbbva.es

Ayudas postdoctorales

UNIVERSIDADE DE VIGO

Próximamente…

XUNTA DE GALICIA

Axudas á etapa posdoutoral da Xunta de Galicia

40 axudas da modalidade A  para o financiamento dun contrato de dous anos de duración para a realización de estadías no estranxeiro e un contrao de retorno dun ano de duración na Comunidade Autónoma de Galicia. O importe máximo de cada axuda é de 49.900 euros anuais con contías variables en función do destino dos dous primeiros anos de estadía conforme ao artigo 3 do Anexo I da convocatoria.

Plazo de recepción de solicitudes: 15 de julio de 2019

Máis información

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Próximamente…

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Próximamente…

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

Próximamente…

MARIE CURIE RESEARCH FELLOWSHIP

Axudas individuais do Programa Marie S. Curie

 

 • Perfil do personal investigador susceptible de obter a axuda: doutor, ou catro anos de experiencia demostrable en tarefas de investigación e que cumpra a regra de mobilidade (ver a continuación).
 • Axuda: contrato de traballo (importe según pais e circunstancias familiares, en España ao redor de 5.2000 euros/mes de custo) e cartos para investigación (800 euros/mes).
 • Solicitude: 10 páxinas máximo de memoria, sen contar CV e posibles anexos. Preséntase de forma conxunta entidade+persoa
 • Modalidades:
  • Estándar: duración entre 12 e 24 meses, contrato nunha entidade europea. O personal investigador pode ser de calquera nacionalidade pero non pode ter traballado ou vivido máis de 12 meses dos últimos 36 no país da entidade na que vai ser contratado (regra de mobilidade).
  • Global: duración entre 24 e 36 meses, contrato de entre 12 e 24 meses nunha entidade de fóra de Europa (fase outgoing) e 12 meses de volta a unha entidade europea. O personal investigador deberá ter nacionalidade europea (ou levar moito tempo vivindo en Europa), pero non pode ter traballado ou vivido máis de 12 meses dos últimos 36 no país de fora de Europa no que vai ser contratado na fase “outgoing” (regra de mobilidade).

 

Plazo de recepción de solicitudes: 11 de setembro de 2019

Máis información

OTRAS ENTIDADES

Becas Fundación Alfonso Martín Escudero de investigación en universidades o centros en el extranjero 2019

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 30 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas:

• Agricultura y ganadería
• Ciencias del mar
• Ciencias de la salud
• Tecnología de alimentos

Plazo de recepción de solicitudes: 6 de mayo de 2019

Más información

 

Becas Fundación Ramón Areces para Estudios Postdoctorales. XXXI Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias de la Vida y de la Materia

Becas a doctores jóvenes para que amplíen sus estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero.

Plazo de recepción de solicitudes: 31 de marzo de 2019

Más información

Fundación BBVA

Becas Leonardo a investigadores y creadores culturales

Plazo de recepción de solicitudes: 15 de marzo de 2019

http://campusdomar.gal/job/becas-leonardo-a-investigadores-y-creadores-culturales/

Ayudas movilidad

UNIVERSIDADE DE VIGO

Bolsas de mobilidade da Cátedra Feminismos 4.0 DEPO-UVIGO para o alumnado de programas de doutoramento

O obxectivo das bolsas é facilitar as estadías en centros de investigación realizadas, polo alumnado de doutoramento, para contribuir ao intercambio de coñecemento e a mellora e internacionalización da súa carreira investigadora con relación aos estudos con perspectiva de xénero da actual sociedade dixital (o chamado “machismo dixital”).

Plazo de recepción de solicitudes: 12 de julio de 2019

Máis información

 

2ª convocatoria de Bolsas de mobilidade para o alumnado de doutoramento da Universidade de Vigo

O obxectivo destas bolsas é contribuír a paliar os gastos ocasionados ao alumnado da Universidade de Vigo matriculado nos programas de doutoramento, con motivo da asistencia a cursoscongresos, e  realización de actividades incluídas na súa programación académica, que impliquen desprazamento.

Plazo de recepción de solicitudes: 20 de noviembre de 2019

Máis información

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Próximamente…

PROGRAMA ERASMUS+

Próximamente…

OTRAS ENTIDADES

Becas de movilidad de la Fundación Carolina para profesores e investigadores portugueses

Becas de movilidad para profesores e investigadores portugueses especialistas en materia de Educación, Ingeniería o Medio Ambiente, que acrediten la necesidad de trasladarse a España para completar su formación, actualizar su nivel de conocimientos, establecer lazos con otros equipos de su especialidad o reunir la información necesaria para los estudios o investigaciones que estén llevando a cabo. 

Plazo de recepción de solicitudes: 4 de abril de 2019

Más información

 

 

POGO-SCOR Visiting Fellowships

POGO-SCOR Visiting Fellowships for citizens of developing countries or economies in transition

Plazo de recepción de solicitudes: 30 de abril de 2019

Más información

Convocatorias 2018 – 19

Lista provisional de becas concedidas y denegadas de la 2ª convocatoria de becas de estadías de Campus do Mar (2ª fase)

Alegacionesns hasta el 19 de deciembre

Puede consultarlo en https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/20560

Convocatorias 2017 – 18

Ayudas predoctorales

Becas para estancias de investigación para estudiantes de doctorado DOMAR

Resolución Rectoral del 23 de febrero de 2018 por la que se convocan Becas de estadías de Campus de Mar, destinadas a estufiantes de doctoramiento matriculados en el programa DOMAR, para realizar estadías en universidades e instituciones de I+D extrajeros de referencia internacional durante el año 2018.

 

Toda la información en el siguiente documento PDF: Convocatoria estadías do Campus do Mar 17-18

Convocatoria de ayudas predoctorales 2018

Con fecha 6 de febrero de 2018 se publíca en el Diario Oficial de Galicia la convocatoria de las ayudas de apoyo a la etapa predoctoral en las universidades del Sistema Universitario de Galicia para el ejercicio 2018.
Las bases de la convocatoria y el procedimiento para la presentación de candidaturas pueden ser consultadas en el siguiente ENLACE.

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)

Descripción

Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales, en Universidades Españolas.

Destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de los beneficiarios/as al sistema español de educación superior, y de investigación científica.

 

Plazo de solicitud

Desde el 13 de diciembre de 2017

Hasta el 29 de diciembre de 2017 a las 14:00

 

Enlace a la convocatoria

www.mecd.gob.es

 

Descargar archivo de la convocatoria AQUI

Becas predoctorales de La Caixa (2017)

Apertura de becas de posgrado de La Caixa que permiten realizar la tesis doctoral en el CSIC.

 

En concreto, dos modalidades:

 

A) Doctorados en universidades o centros de investigación españoles (WEB)

20 becas para cursar un doctorado en centros de investigación españoles.

– El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 27 de febrero 2018.

– Adjunto se encuentran las Bases del programa y una Ficha informativa resumen de la convocatoria.

 

B) Programa INPhINIT (WEB):

INPhINIT es un nuevo programa de becas de doctorado destinado a incorporar en los mejores centros de investigación españoles a jóvenes investigadores internacionales en los campos de la tecnología, la ingeniería, la física, las matemáticas, las ciencias de la salud y de la vida.

– INPhINIT selecciona a 57 jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, a los que se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización del doctorado en los centros acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu. Para poder ser admitidos, los candidatos deben cumplir los requisitos de acuerdo con las condiciones de admisión de las acciones Marie Skłodowska-Curie.

– Adjunto se encuentras las Bases del programa y una Ficha informativa (tanto en castellano como en inglés) resumen de la convocatoria.

– INPhINIT colabora con los mejores centros de investigación de España, que acogerán a los becarios de INPhINIT en uno de sus programas de doctorado. Estamos trabajando en la preparación de un fichero pdf con las oportunidades en centros del CSIC. De todos modos, se pueden consultar la oferta de posiciones predoctorales publicadas por los centros de investigación de INPhINIT y los detalles de cada posición.

– El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 1 de febrero 2018.

Nueva convocatoria ayudas predoctorales Xunta

Aviso importante: plazo interno para el envío de los códigos de precarga acaba el lunes día 3 de julio de 2017

 

Para más información y envio de los codigos pincha en los siguientes enlaces según la universidad:

Portal Uvigo

Portal USC

 

Adjuntamos también los archivos con las convocatorias en varios idiomas:

Ayudas predoctorales Xunta (Castellano)

Ayudas predoctorales Xunta (Gallego)

Ayudas predoctorales Xunta (Portugués)

Ayudas postdoctorales

Job offer in marine environment forecasting

Toda la información en el siguiente PDF:

Job Offer in marine forecasting

Segunda convocatoria del Programa COFUND BEST

En esta convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 30 de abril, hay disponibles 12 plazas para contratos de 2 años en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC).

Estaríamos muy agradecidos si pudieseis difundir esta oportunidad entre vuestras instituciones o redes. Debajo podéis encontrar un e-mail que puede servir para esta difusión.

Más información en: postdocs.ibecbarcelona.eu

Ramón y Cajal y las Juan de la Cierva - Convocatoria 2017 de recursos humanos del MINECO

Ramón y Cajal y las Juan de la Cierva. Se acaba de publicar la convocatoria 2017 de recursos humanos del MINECO: https://goo.gl/3PpWWM

 

Los plazos de solicitud son:

RyC: 14/12/2017-16/01/2018

JdC-F:  21/12/2017-18/01/2017

JdC-I: 20/12/2017-17/01/2018

Ofertas de la Stockholm University

Ayudas movilidad

2ª convocatoria de bolsas de Estadías do Campus do Mar, para estudantes de Doutoramento matriculados no programa DOMAR

El objeto de la bolsa es facilitar la estadía de estudiantes de doctorado del Programa DOMAR en universidades y centros de investigación de reconocido prestigio internacional para mejorar su formación, y adicionalmente, establecer nuevos vínculos académicos y de investigación, o fortalecer los existentes, entre las instituciones del Campus del Mar y las de destino.

 

Esta convocatoria estará abierta hasta el 31-07-2018.

 

2ª convocatoria de bolsas de Estadías do Campus do Mar, para estudantes de Doutoramento matriculados no programa DOMAR

Nueva convocatoria 2018 de ayudas para estadías de movilidad de profesorado y personal investigador

Se an publicado en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la convocatoria 2018 de ayudas para estadías de movilidad de profesorado y personal investigador/a sénior en centros extranjeros, incluídos el programa Salvador de Madariaga, y de ayudas para estadías de movilidad en el extranjero para jovenes doctores/as. Puede consultar la convocatoria, requisitos, plazos de presentación de solicitudes e demáis información relacionada en los siguientes enlaces:

Salvador de Madariaga

José Castillejo

2017 Becas para realizar estancias de investigación para estudiantes de doctorado del programa DOMAR
2016 Becas para realizar estancias de investigación para estudiantes de doctorado del programa DOMAR
II Convocatoria de bolsas Erasmus+ Estudos para alumnado de doutoramento con países asociados 2017

II Convocatoria de bolsas Erasmus+ Estudos para alumnado de doutoramento con países asociados (China e Cabo Verde)

26/10/2017. Bases da convocatoria. O prazo da convocatoria está aberto ate o 17 de novembro de 2017.

Anexo I: Formulario de solicitude (A través de secretaría virtual – Formularios e Enquisas)

Convocatoria de bolsas Erasmus + Estudos para alumnado de doutoramento con países asociados 2017

Convocatoria de bolsas Erasmus + Estudos para alumnado de doutoramento con paises asociados (China e Cabo Verde).

19/01/2017. Bases da convocatoria O prazo de solicitudes está aberto ate o 10 de febreiro de 2017.

Anexo I: Formulario de solicitude (A través de secretaría virtual -Formularios e Enquisas)

Anexo II: Criterios de baremación

Anexo III: Liñas de investigación

Anexo IV: Certificados de idiomas

Info-day : Información para os solicitantes e seleccionados.

15/02/2017. Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

08/03/2017. Listaxe definitiva se solicitudes admitidas e excluídas

08/03/2017. Listaxe provisoria de seleccionados/as

14/03/2017. Listaxe definitiva de seleccionados/as

Convocatoria Erasmus+ Estudos para alumnado de doutoramento con China 2016
X